Als iemand ademt met getuite lippen, dan kan dat duiden op een verstoorde ademhaing. Door met getuite lippen uit te ademen, kun je de uitademing verlengen. Hierdoor kan er meer CO2 uitgeademd worden. Hoe dit mechanisme werkt en waar het op kan duiden wordt in deze video uitgelegd.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *